آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(42.59%) 23
بله
(57.40%) 31
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 54