آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(45.45%) 30
بله
(54.54%) 36
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 66