آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(45.16%) 28
بله
(54.83%) 34
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 62