آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(44.82%) 26
بله
(55.17%) 32
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 58