آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(46.03%) 29
بله
(53.96%) 34
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 63