آیا از عملکرد و مطالب گلکسی تولز راضی هستید؟
(42.85%) 33
بله
(57.14%) 44
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 77